Úvodní strana

Důležité !!!

Rada NRC na jednání dne 15.9.2015 rozhodla o zániku Národního referenčního centra (NRC) sloučením s Centrem mezistátních úhrad (CMU) ke dni 31.12.2015. CMU bude nástupnickou organizací, ale jeho název se v průběhu ledna 2016 změní na Kancelář zdravotního pojištění, z.s. (zkráceně Kancelář ZP, z.s.).

Dosavadní činnosti NRC jako fungování Clearingového centra, Rady VILP nebo sběrů dat budou i nadále provozovány současnými zaměstnanci NRC v nástupnické organizaci.

Kontakty na pracovníky NRC budou platné i po 1.1.2016.